• پیج شما در زمان ثبت سفارش باید عمومی (Public) باشد
  • در این سرویس لایک ها از سوی اکانت های خارجی انجام می شود
  • به هیچ عنوان امکان لغو سفارش وجود ندارد
  • احتمال اینکه لایک ارسالی بیشتر از تعداد درخواستی باشد وجود دارد
  • مدت زمان انجام سفارش از ۱ دقیقه تا ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش متغیر است
  • لطفا تا قبل از ۴۸ ساعت از ارسال ایمیل های مکرر برای پیگیری خودداری کنید
  • در صورتی که سفارش در مدت ۴۸ ساعت انجام نشود مبلغ سفارش به حساب شما عودت داده می شود

آسوده پرداخت کنید