• پیج شما در زمان ثبت سفارش باید عمومی (Public) باشد
  • سفارش ویو فقط مخصوص پستهای ویدیویی و IGTV می باشد
  • برای عکس، استوری و پستهای آلبومی ویو ارسال نمی شود
  • به هیچ عنوان امکان لغو سفارش وجود ندارد
  • احتمال اینکه لایک و ویو ارسالی بیشتر از تعداد درخواستی باشد وجود دارد
  • احتمال ریزش برای سفارشات لایک وجود دارد که طبیعی هست
  • مدت زمان انجام سفارش از ۱ دقیقه تا ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش متغیر است
  • لطفا تا قبل از ۴۸ ساعت از ارسال ایمیل های مکرر برای پیگیری خودداری کنید
  • در صورتی که سفارش در مدت ۴۸ ساعت انجام نشود مبلغ سفارش به حساب شما عودت داده می شود